Radio Thailand 891 kHz (Thajsko)

    Thajsko má nový vysílač na středních vlnách! Starý vysílač už před delším časem dosloužil a teď v listopadu byl nahrazen novým vysílačem o výkonu 400 kW. Na 891 kHz slyšíme domácí vysílání Radio Thailand. Vysílač je umístěn v severní části hlavního města Bangkok.

Radio Thailand vysílá na tomto kmitočtu od 2200 do 1700 UTC. Na nahrávce slyšíme závěr vysílání. Po časovém znamení se stanice ohlásí a zazní zpívaná hymna. Thajsko má dvě hymny: národní a královskou. Tady hrají královskou hymnu, kde se opěvuje sláva a schopnosti krále.

Nahrávka je z 16.11.2019 v 1700 UTC. Na obrázcích je mapka, pohled na Bangkok a mladý thajský pár.

      

Rubriky: Uncategorized | Napsat komentář

NHK-2 Akita (JOUB) 774 kHz (Japonsko)

   Máme tady další lokální identifikaci vysílače programu NHK-2 při ukončení vysílání v 1545 UTC, což je 00:45 hod. japonského času. Na 774 kHz vysílá silný vysílač Tokyo, výkon 500 kW. To už stojí za pokus, jestli jeho lokální ID (značku JOUB čtenou anglicky) uslyšíme bez většího rušení od evropských vysílačů na tomto kmitočtu. Výhodou je použít anténu s možností směrování na severovýchod a potlačení protisměru, protože odtud už bývají k večeru slyšet španělské vysílače, z nichž Valencia má 100 kW. Já mám možnost používat anténu DHDL, směr 20 st. s potlačením protisměru.

Podařilo se mi to na druhý pokus. Zazněla pěkná identifikace JOUB mužským hlasem. Součástí ID je i lokalita vysílače, v tomto případě Akita, takže na nahrávce slyšíme: „JOUB – NHK Akita Daini Hoso…“. Je to v 16. sekundě. Následuje hymna Japonska.

Nahrávka je z 8.11.2019 v 1541 UTC. Na obrázku je umístění vysílače Akita.

Rubriky: Uncategorized | Napsat komentář

JOJB + JOKB 1386 kHz (Japonsko)

   Tento příspěvek je svým způsobem speciální. Jedná se vlastně jen o identifikace dvou vysílačů programu NHK-2, které vysílají na 1386 kHz. Tento vzdělávací program končí vysílání v 00:45 hod. japonského času (1545 UTC) a když budeme mít štěstí, uslyšíme identifikace jednotlivých vysílačů. To je dost vzácná věc, protože jinak jsou lokální ID vysílány jen asi 3x denně, a to v době, která je pro příjem v Evropě nevhodná.

Na konci vysílání probíhá ustálený ceremoniál. V 1540 UTC skončí běžný program, ozve se lokální ID, kde je ohlášena značka vysílače (vyslovuje se anglicky), pak zazní krátká hymna a potom asi 4 minuty hraje známá „hrací skříňka“. Pak technici nebo automaty vypnou vysílače nebo zapojí zkušební tón.

Na naší nahrávce jsou na kmitočtu 1386 kHz slyšet identifikace dvou vysílačů (na kmitočtu jsou 4 vysílače programu NHK-2), které běží současně. Naštěstí se úplně nepřekrývají, takže jsou slyšet obě značky. Začíná to v 6. sekundě nahrávky. Nejdřív zazní slabší signál, značka JOKB (mužský hlas: „JOKB – NHK…„) a hned ji překryje silnější signál vysílače JOJB (ženský hlas: „JOJB – NHK Kanazawa…„). Vyslovuje se anglicky, takže srozumitelnost není příliš obtížná, i když lehká také ne. Chce to poslechnout si nahrávku několikrát a nejlépe se sluchátky!

Vysílače: JOJB Kanazawa 10 kW, JOKB Okayama 5 kW.

Na obrázku jsou na mapce lokality obou vysílačů. Červené čáry jsou směry signálů k nám do střední Evropy. Na druhém obrázku je hudební skříňka (music box), i když přesně tuhle skříňku na kmitočtu asi neslyšíme.

   

Rubriky: Uncategorized | Napsat komentář

DWUN Radyo La Verdad 1350 kHz (Filipíny)

   Kmitočet 1350 kHz je jedním z nejzajímavějších na celých středních vlnách. Můžeme tam slyšet mnoho (DX) signálů z obou částí Ameriky, z Asie a při trošce štěstí i z Afriky. Radyo La Verdad vysílá z Filipín. Má označení DWUN a stanice se často hlásí také jako „UNTV Radyo La Verdad“. Vysílač má poměrně nový: začala ho testovat na konci roku 2016 a od ledna 2017 vysílá plným výkonem 50 kW. Vysílací středisko je v Malabonu, což je součást hlavního města Manila. Jazyk je tagalog, to je ta řeč, ve které postřehneme velké množství španělských a anglických výrazů. Je pro mě záhadou, proč v některých případech používají anglické číslovky, jindy španělské. Tak např. kmitočet hlásí výhradně španělsky: „Radyo La Verdad 13-50 UNTV Radyo“.  To můžeme slyšet i ve 24. sekundě nahrávky. Je tady zachycen kousek zpráv a ve sportovní části můžeme vyrozumět, že filipínští atleti získali medaile na 30. Hrách jihovýchodní Asie, které pořádají Filipíny. Zvuk je poněkud zkreslený, „přeřvaný“, patrně kvůli tomu, aby vysílač byl slyšet hodně daleko. To se mu daří a jeho signál doletí až k nám, přestože překonává vzdálenost přes 10 000 km. – Zprávy vypadají klidně, ale program před nimi byl značně bouřlivý s mnoha hlučnými reklamami a různými zvuky, které tady v Evropě neuslyšíme před 5. hodinou ranní ani náhodou.

Nahrávka je ze 4.11.2019 ve 2055 UTC. Na obrázcích je šéf stanice, oznámení o testování nového vysílače, azimutální mapka, na které můžeme vidět trasu signálu z Filipín do střední Evropy a nakonec máme obrázek Manily.

         

Rubriky: Uncategorized | Napsat komentář

NHK-1 Kanazawa 1224 kHz (Japonsko)

   Vysílač programu NHK-1 na kmitočtu 1224 kHz je z kategorie těch slabších. Kanazawa na severním pobřeží Japonska vysílá jen s 10 kW, přesto je tady slyšet, a to nejen na 1224 kHz, ale i na 1386 kHz, kde je vzdělávací program NHK-2. To je už „historická“ zkušenost, poprvé jsem tento vysílač slyšel v roce 2008.

1. program státního rozhlasu NHK je poklidný, v noci (ale možná i ve dne) jsou slyšet jen japonské melodie. Tak je to i na naší nahrávce. Výkonově slabý vysílač měl toho večera opravdu pěkný signál (v Japonsku bylo mezi 3. a 4. hodinou ranní), ovšem je nutné připomenout, že na takový signál je třeba si počkat. Není to tak, že zapneme přijímač, naladíme kmitočet, nahrajeme silný signál z Japonska a máme vyhráno. Trpělivost a štěstí často hrají velkou roli.

Nahrávka je ze 16.10.2019 v 1823 UTC. Na obrázcích je budova NHK a logo na jejím průčelí.

  

 

Rubriky: Uncategorized | Napsat komentář

NHK-1 Tokyo 594 kHz (Japonsko)

   Vysílač 1. programu japonského státního rozhlasu, který je umístěn v Tokiu, je asi ten nejdůležitější. Na nejnižších kmitočtech středních vln jsou ve všech zemích ty nejsilnější vysílače s domácím programem. I tento vysílač programu NHK-1 má vysoký výkon 300 kW a není divu, že jeho signál na 594 kHz doletí až do Evropy, což je přes 9000 km. Má registrační značku JOAK, ale ta se běžně ve vysílání NHK už nepoužívá a podobný trend můžeme pozorovat i u komerčních stanic.

Nahrávka je tentokrát poněkud zvláštní. Je rozdělena na několik částí. Začínáme signálem, jak je slyšet na přijímači v Japonsku. Pak přepneme na přijímač u nás ve střední Evropě. Tam můžeme po chvilce slyšet časové znamení a ohlášení „NHK Newsdesk“ v 55. sekundě nahrávky. To jsou zprávy ve 4. hodiny ráno japonského času. Na samém konci nahrávky se opět podíváme na přijímač v Japonsku.

Nahrávka je z 15.10.2019 v 1900 UTC. Na obrázku je budova ústředí rozhlasu a televize NHK v Tokiu.

   

Rubriky: Uncategorized | Napsat komentář

JOWF – STV Sapporo 1440 kHz (Japonsko)

   Další japonská stanice z ostrova Hokkaido. Vysílač má registrační označení JOWF a společnost, která ho provozuje, se jmenuje „STV Sapporo TV Hoso“. Na 1440 kHz má výkon 50 kW. Přestože na tomto kmitočtu slyšíme u nás ve střední Evropě poměrně silný vysílač ze Saúdské Arábie (1600 kW!), dokáže se japonský vysílač na kmitočet protlačit, a to hlavně ve chvílích, kdy signál arabského vysílače je zeslaben únikem.

Na nahrávce slyšíme veselý rozhovor ve studiu krátce po 3. hodině ranní japonského času. Slyšíme také, že arabský vysílač je skutečně v hlubokém úniku. Tak může vydržet několik minut a vysílač z Japonska se tak může prosadit, ovšem nedostane-li se ve stejnou chvíli také do úniku. To je ale kouzlo DXingu, kde mnohdy hraje zásadní roli právě tato kombinace signálů rušivé a užitečné stanice.

Nahrávka je ze 14.10.2019 v 1812 UTC. Na obrázcích je budova společnosti STV a QSL lístek.

   

Rubriky: Uncategorized | Napsat komentář

JOHR – HBC Sapporo 1287 kHz (Japonsko)

   Podzim je opravdu tady a už na konci září se začaly objevovat na středních vlnách první stanice z Japonska. V říjnu se to ještě zlepšilo, hlavně proto, že Slunce zapadalo dřív a tak se vzdálené signály z východu začaly objevovat také dřív před večerem.

Vysílač s registračním označením JOHR je majetkem společnosti s celým názvem „HBC Hokkaido Hoso“. Na nejsevernějším ostrově Hokkaido vysílá z města Sapporo na 1287 kHz výkonem 50 kW. Stanice je v provozu nepřetržitě a tak se nemusíme obávat, že bude mít noční pauzu, jako například vysílače vzdělávacího programu NHK-2, které končí vysílání už v 1545 UTC.

I když japonské vysílače používají stejný kmitočtový odstup 9 kHz jako vysílače v Evropě, můžeme některé slyšet. Je to výhodné zvlášť odpoledne a před večerem, ještě než jsou naplno slyšet vysílače ze západní části Evropy. Vhodné je také používat anténu, která dobře bere směr severovýchod, pokud je to možné. Já teď používám pro Asii anténu typu DHDL, směr 20 stupňů. Výborně blokuje protisměr, odkud jinak přicházejí rušivé signály ze Španělska. Ty dokáže utlumit o 30-40 dB.

Na nahrávce je noční pořad na téma „karaoke“, který běžel po 3. hodině ranní japonského času.

Nahrávka je ze 14.10.2019 v 1820 UTC. Na obrázcích je pohled na město Sapporo, budova společnosti HBC a QSL lístek od HBC.

      

Rubriky: Uncategorized | Napsat komentář

Jižní Korea a Tchaj-wan (1143 kHz)

      

Je tady podzim a s ním dobré příjmové (DX) podmínky na středních vlnách z východních směrů, tedy z Asie. Na kmitočtu 1143 kHz jsem objevil dvě zajímavé stanice. Mezi 1800-1900 UTC jsem tam zachytil stanici Radio Free Korea (Rádio Svobodná Korea) z Jižní Koreje a stanici BEL3 Fishery Station z Tchaj-wanu.

Vysílání Radia Free Korea je určeno pro Severní Koreu. Vysílač v Deogyang-gu má výkon 100 kW. Stanice BEL3 Fishery Station vysílá pro plavidla a jejich posádky v rybolovné oblasti kolem Tchaj-wanu. Vysílač v lokalitě Baisha má výkon rovněž 100 kW. Obě stanice si můžete poslechnout na následujících nahrávkách:

Radio Free Korea – ve studiu běží beseda o Kubě:

Beseda je u konce a blíží se celá hodina (1900 UTC). V Koreji jsou 4 hodiny ráno:

BEL3 Fishery Station – Noční program je složen z povídání a hudby. V této chvíli je na Tchaj-wanu mezi 3. a 4. hodinou ranní:

Na společném kmitočtu se obě stanice stále míchají, v jednu chvíli je lépe slyšet jedna, potom zase ta druhá. Na následující nahrávce je směs obou stanic: Korea mluví mužským hlasem, na tchaj-wanské vlně hovoří žena. V takové podobě doletí signály až k nám do střední Evropy:

Nahrávky jsou z 25.9.2019 v době mezi 1800-1900 UTC. Na obrázcích máme pohled do korejského studia a mapku pokrytí signálem stanice BEL3 z Tchaj-wanu na několika kmitočtech. Stanice potvrzuje příjem QSL dopisem. Tento dostal Nils Schiffhauer z Německa.

  

Rubriky: Uncategorized | Napsat komentář

Radio Educacao Rural de Coari 5035 kHz (Brazílie)

   Už dlouho jsem neslyšel tuhle stanici v pásmu 60 metrů, i když jsem v poslední době sledoval pásmo skoro denně. Teď najednou, nečekaně, jsem objevil docela pěkný signál, i když značně rušený silnými bouřkami v západní části Evropy. Právě běžela celostátní zpravodajská relace „A Voz do Brasil“ (Hlas Brazílie), kterou musí tamní stanice povinně přenášet v 19 hodin jejich místního času. Rozhodl jsem se počkat půl hodiny do konce relace, protože jsem byl zvědavý, co se bude dít potom. Ale už toho moc nebylo: stanice se ohlásila kompletní identifikací s kmitočty a skončila. Bylo 2301 UTC, podle různých seznamů by měla vysílat až do 0100.

Radio Educacao Rural de Coari vysílá na 5035 kHz výkonem 5 kW z města Coari, které leží ve státě Amazonia, asi 370 km od hlavního města Amazonie – Manaus. Vysílá od roku 1964, nejprve na kmitočtu 2040 kHz, později na 5035 kHz. V roce 2004 byl přidán vysílač na střední vlně 560 kHz s programem Radio Coari a výkonem 10 kW. Uvádí se, že i na 5035 kHz se někdy přenáší střední vlna.

Jak už název napovídá, stanice byla původně určena pro šíření základního vzdělávání do venkovských oblastí Amazonie. Proto byl použit vyšší kmitočet než střední vlny a později byl ještě zvýšen. Spolu se vzděláváním byla samozřejmě šířena také evangelizace mezi domorodé obyvatelstvo. I dnes si vysílání zachovává značný podíl náboženských relací.

Na nahrávce slyšíme hned na začátku odhlášení zpravodajské relace „A Voz do Brasil“, následuje kompletní lokální identifikace s kmitočty (sek. :15). ID: „Rádio Educacao Rural de Coari…“. Potom vysílání končí a na kmitočtu zůstává jen nosná vlna.

Nahrávka je ze 7.6.2019 ve 2300 UTC. Na obrázcích dole je poloha Coari na mapě Jižní Ameriky, budova stanice, pohled do studia a letecký pohled na město Coari.

        

Rubriky: Uncategorized | Napsat komentář